Elektronska prijava birača za glasanje izvan BiH

Servis omogućuje podnošenje zahtjeva za pristup, popunjavanje svih neophodnih podataka i slanje zahtjeva za upis birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH elektronskim putem Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Za više detalja pogledajte
Uputstvo o postupku, dostavljanju, prijemu, obradi i arhiviranju prijava državljana Bosne i Hercegovine za glasanje izvan BiH elektronskim putem

KAKO SE UPISATI U IZVOD ZA GLASANJE IZVAN BIH ELEKTRONSKIM PUTEM

Prilikom upisa za glasanje izvan BiH elektronskim putem moguća su tri slučaja: upisani ste u Centralni birački spisak; niste upisani u Centralni birački spisak i vaša prijava je već unesena.

NISTE UPISANI U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK

 • 1. Podnesite zahtjev za pristup e-Izborima
 • 2. Sistem vas preusmjerava na formu za upis u Centralni birački spisak
 • 3. Popunite prijavu za upis u Centralni birački spisak
 • 4. Priložite skenirane obavezne dokumente
 • 5. Isprintajte i potpišite prijavu
 • 6. Učitajte skeniranu i potpisanu prijavu u sistem
 • 7. Pošaljite podatke online

VAŠA PRIJAVA JE VEĆ UNESENA

 • 1. Podnesite zahtjev za pristup e-Izborima
 • 2. Sistem vas preusmjerava na formu za provjeru unesenih podataka
 • 3. Popunite formu
 • 4. Isprintajte i potpišite zahtjev za uvid u podatke
 • 5. Učitajte skeniran i potpisan zahtjev u sistem
 • 6. Pošaljite podatke online